Đại hội IV Công đoàn Vinashin thành công tốt đẹp

Sáng nay, 17/4, tại Khách sạn La Thành, Hà Nội, Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã khai mạc Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018.

Nhiệm kỳ Công đoàn CNTT Việt Nam 2008-2013 là một nhiệm kỳ hoạt động Công đoàn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trước thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu; Doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu việc làm, thị trường đóng băng, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, Tình trạng chậm lương, nợ BHXH, BHYT của người lao động xảy ra ở nhiều DN, đời sống CNLĐ khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất đã tác động rất lớn đến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, đời sống của người lao động. Một số Cán bộ Công đoàn luân chuyển công tác, một số xin chấm dứt hợp đồng tìm việc làm mới. Các tổ chức Công đoàn không thu được đoàn phí, kinh phí. Nhiều tổ chức CĐ phải tạm dừng hoạt động hoặc sát nhập, giải thể ... dẫn đến hoạt động Công đoàn bị bó hẹp trên nhiều lĩnh vực hoạt động.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành, sự quan tâm của Tổng Liên đoàn, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và sự hỗ trợ của các liên đoàn lao động, các công đoàn ngành cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của các doanh nghiệp, của người lao động nên trong 5 năm qua, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức tự khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn giải quyết nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích người lao động để từng bước triển khai đề án tái cơ Tập đoàn có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn đã tập trung tháo gỡ tình trạng nợ tiền lương của người LĐ; tổ chức phân phối, bố trí việc làm công bằng, hợp tình hợp lý; Điều chỉnh lương, thưởng ở các đơn vị liên doanh phù hợp thực tiễn; Duy trì tổ chức đại hội CNVC, hội nghị người lao động để phát huy vai trò tham gia quản lý; xây dựng thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản chăm lo cho người lao động. Đặc biệt là làm tốt công tác xã hội, thăm hỏi động viên CNVCLĐ; phối hợp cùng chuyên môn xin Chính phủ các cơ chế chính sách đặc thù như cho vay tiền không lãi suất để DN trả nợ lương, BHXH; chuyển đổi, bổ sung chức danh nghề nặng nhọc độc hại; xin khoanh nợ BHXH cho các Doanh nghiệp từ 2012 về trước...

Có thể nói, trong 5 năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Công đoàn CNTT Việt Nam đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và những mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ của Đại hội III Công đoàn CNTT Việt Nam để triển khai cụ thể hóa các chương trình hành động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các nội dung, hình thức hoạt động của Công đoàn đã đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả làm mục tiêu hoạt động. Tuy số lượng đầu mối tổ chức công đoàn, đoàn viên giảm nhưng chất lượng, năng lực cán bộ công đoàn những đơn vị đang hoạt động đã được nâng lên qua các hoạt động thực tiễn thực sự là người đại diện tin cậy của đoàn viên và CNVCLĐ trong Tập đoàn; là cầu nối giữa Đảng, chuyên môn và người lao động. Hoạt động Công đoàn và phong trào trong CNVCLĐ đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các Doanh nghiệp.

Để có được kết quả như vậy, chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hết sức kịp thời của các cấp lãnh đạo, cùng với sự cố gắng các cấp công đoàn, sự đoàn kết, chia sẻ của toàn thể cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn và đó cũng chính là nền tảng, là niềm tin, cổ vũ động viên để Công đoàn CNTT Việt Nam tiếp tục củng cố phát triển xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại hội Công đoàn CNTT Việt Nam lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2013-2018) có ý nghĩa và nhiệm vụ hết sức quan trọng: Kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được; chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra bài học kinh nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới (Nhiệm kỳ 2013 - 2018); đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng liên đoàn và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và một số văn kiện khác.

Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Công đoàn CNTT Việt Nam Khóa IV có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, trình độ, có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn CNTT Việt Nam lần thứ IV và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, đồng thời tiến hành bầu Đoàn Đại biểu ưu tú thay mặt cho đoàn viên, người lao động ngành CNTT tham dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Đại hội IV Công đoàn CNTT Việt Nam là Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ngành CNTT vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực tham gia quản lý doanh nghiệp; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC LĐ; Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam vững mạnh” góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu tập đoàn CNTT Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Nguyễn Văn Ngàng phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đại hội IV Công đoàn Vinashin đã bầu ra BCH gồm 25 đồng chí

Như Báo GTVT đã đưa tin, Đại hội Công đoàn Vinashin đã diễn ra trong 2 ngày 16-17/4/2013. Về dự Đại hội có 180 đại biểu thay mặt cho 26.000 cán bộ đoàn viên. Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Nguyễn Văn Ngàng; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đại hội đã thảo luận và rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn. Trong đó chú trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực tham gia quản lý của đội ngũ cán bộ Công đoàn; Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động là nền tảng tinh thần để xây dựng Tập đoàn và doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững; Chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạoTập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong SXKD, tìm kiếm việc làm, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ; phối hợp chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động hàng năm theo quy định; Phát huy dân chủ, thu hút được các tiềm năng thế mạnh của từng người, từng bộ phận và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, chú trọng công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của BCH Công đoàn cơ sở, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Công đoàn; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cụ thể trong từng giai đoạn cho CNVCLĐ hiểu rõ để thực hiện và được bảo vệ. Đẩy mạnh các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ và các hoạt động xã hội nhằm thu hút CNVCLĐ tham gia sinh hoạt Công đoàn theo khu vực cũng như từng cơ sở để tạo ra sự hiểu biết, gắn bó với nhau và có động lực mới để phát huy.

Hoạt động Công đoàn phải xuất phát từ cơ sở, từ tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệt tình, có năng lực, trình độ và phương pháp hoạt động tốt. Có chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ Công đoàn, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới Công đoàn cơ sở và Công đoàn các khu vực. Công đoàn cơ sở phải bám sát vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự quan tâm của Chuyên môn quản lý đồng cấp trong lãnh đạo kiểm tra phát huy dân chủ, thống nhất về tư tưởng và hành động, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước tập thể.

Đại hội đã thông qua mục tiêu: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực tham gia quản lý doanh nghiệp; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC LĐ; Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam vững mạnh”. Trong đó có những mục tiêu cụ thể: 100% công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần do Tập đoàn chi phối tổ chức đại hội CNVC; 70% công ty cổ phần, liên doanh tổ chức Hội nghị người lao động; 100% các doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; Thu nhập bình quân hàng năm của CNVCLĐ tăng từ 10 - 15% so với năm trước; Cải thiện môi trường làm việc nhằm giảm thiểu tai nạn lao động; Hạn chế thấp nhất tai nạn lao động nghiêm trọng.

Phấn đấu 80% Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh (trong đó 10% đạt Vững mạnh xuất sắc ) 20% Công đoàn cơ sở đạt Khá và Trung bình. Không có cơ sở yếu kém. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới từ 7.000 - 8.000 đoàn viên. Tỷ lệ đoàn viên trong các C.ty TNHH một thành viên, C.ty cổ phần do Tập đoàn chi phối đạt 95% tổng số CNLĐ. C.ty cổ phần, liên doanh đạt 80% tổng số CNVCLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn 100% cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn. 100% cán bộ chuyên trách, 70% ủy viên BCH Công đoàn cấp trên cơ sở có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, mỗi năm giới thiệu ít nhất từ 1 - 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Hồ Thu