Đại hội Hội Nhà báo Vĩnh Phúc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016- 2021)

Trong 2 ngày 29- 30/11/2016, tại Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016- 2021). Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Toàn- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, cơ quan ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các Hội Nhà báo trong Cụm Thi đua miền núi phía Bắc và đông đảo các hội viên- nhà báo trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, cấp ủy, chính quyền tỉnh, HNB Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Báo chí Vĩnh Phúc đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, nội dung và hình thức thể hiện, luôn đồng hành và góp phần tích cực trong tiến trình xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh. HNB Vĩnh Phúc hiện có 161 hội viên sinh hoạt ở 5 Chi hội: Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ; Văn phòng đại diện các cơ quan báo, tạp chí TƯ thường trú tại Vĩnh Phúc; Cổng Thông tin giao tiếp điện tử.

Nhiệm kỳ 2011- 2016, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào sự nghiệp phát triển báo chí địa phương. Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, tập hợp, đoàn kết đội ngũ, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, để từ đó nâng cao chất lượng báo chí, góp phần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức HNBVN vững mạnh; Hội đã thực hiện tốt việc tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước về chỉ đạo và quản lý hoạt động báo chí, góp phần xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thông tin, báo chí, theo Điều lệ HNBVN; Có nhiều hội viên đoạt Giải Báo chí của các Bộ, ngành TƯ cũng như của tỉnh; các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được các cấp Hội triển khai thực hiện khá thường xuyên và hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động Hội.

Đại hội Hội Nhà báo Vĩnh Phúc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016- 2021) - Ảnh 1

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nhà báo Vĩnh Phúc và cá nhân đồng chí Dương Vĩnh Thái.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội, nhân đạo- từ thiện đã được Hội và các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thể hiện trách nhiệm, tính nhân văn của ngườ làm báo VN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số mặt còn hạn chế của báo chí và hoạt động của Hội nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, nhằm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua, HNB Vĩnh Phúc đã vinh dự được Chính phủ tặng Bằng khen; HNB Vĩnh Phúc và nhiều hội viên liên tục được Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng về thành tích hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội.

Đại hội Hội Nhà báo Vĩnh Phúc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016- 2021) - Ảnh 2

Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Hoàng Văn Toàn- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi mở phương hướng hoạt động cho Hội trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “Thời gian tới, HNB tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37/CT-TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp HNBVN trong thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Không ngừng chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng nghiệp vụ, phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng; Tích cực củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức Hội, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy mạnh mẽ vai trò động viên, cổ vũ các nhà báo- hội viên thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, trí tuệ, sự đồng thuận của đội ngũ người làm báo. Thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam sẽ được ban hành cùng với thời điểm Luật báo chí 2016 có hiệu lực từ 1/1/2017; Tiếp tục quan tâm việc giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, coi đây là việc làm thường xuyên, là cơ sở để xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh,…”

Ban Chấp hành HNB Vĩnh Phúc khóa VII ra mắt Đại hội.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2016- 2021), Đại hội đã đề ra rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó: Hội cần tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về báo chí và công tác Hội; chủ động tăng cường triển khai những hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, chất lượng chuyên môn và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành; chú trọng đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh với mục tiêu: “Xây dựng HNB Vĩnh Phúc đoàn kết, tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế, góp phần vào sự nghiệp đưa báo chí hội nhập, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển vững mạnh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc khóa VII (nhiệm kỳ 2016- 2021) gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc giữ chức Chủ tịch; đồng chí Triệu Thị Thanh Bình giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Nguyễn Thảo Nguyên- Phó Giám đốc Đài PT- TH Vĩnh Phúc giữ chức Phó Chủ tịch.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc và nhà báo Dương Vĩnh Thái- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo khóa VI được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Lành