Đại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam lần thứ III

Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND TP HCM, từ ngày 9 đến 10/11/2016, Tổng hội Báp-tít Việt Nam (Ân điển - Nam phương) tổ chức Đại hội đồng lần thứ III.

Đại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam lần thứ III - Ảnh 1

Đại hội có sự hiện diện của ông Trần Tấn Hùng, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lương Hoài Nhân, Phó Ban công tác phía Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam).

Đặc biệt đại hội thu hút 500 đại biểu đến từ 22 tỉnh, thành trong cả nước và một số khách mời là người nước ngoài.

Đại hội là hoạt động tôn giáo quan trọng, lớn nhất của Tổng hội, được tổ chức 4 năm một lần. Đại hội sẽ tổng kết công tác mục vụ năm 2012-2016, bầu ra Ban chấp hành Tổng hội mới, đồng thời sẽ thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Đại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam lần thứ III - Ảnh 2

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Tổng hội đã hướng dẫn chức sắc, tín hữu hoạt động theo đường hướng "Sống theo phúc âm, phục vụ Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc".

Trong quá trình hoạt động, đại đa số chức sắc, tín hữu của Hội thánh đã tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo góp phần cùng nhân dân địa phương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam lần thứ III - Ảnh 3

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của Tổng hội Báp-tít Việt Nam là tiếp tục nâng cao tinh thần hết lòng kính yêu Chúa, yêu thương đồng bào, dân tộc; tuân thủ pháp luật; vận động người thân trong gia đình không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không vướng vào các loại tệ nạn xã hội; phát triển tín hữu tại các địa phương, đào tạo nhân sự cho Tổng hội.

Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trần Tấn Hùng chúc mừng ngày trọng đại của Tổng hội Báp-tít Việt Nam, đồng thời đề nghị chức sắc, tín hữu của Tổng hội tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng nước Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội đồng lần thứ III:

Đại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam lần thứ III - Ảnh 4

Đại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam lần thứ III - Ảnh 5

Đại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam lần thứ III - Ảnh 6

Quốc Định