Đại hội đồng LHQ thông qua ngân sách 4,17 tỷ USD

    Gốc

    Ngày 22/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua ngân sách của tổ chức này trị giá 4,17 tỷ USD trong 2 năm.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228922/Default.aspx