Đại hội đồng LHQ khai mạc khóa họp thứ 62

    Gốc

    ND - Theo tin từ New York, khóa họp lần thứ 62 Đại hội đồng LHQ đã khai mạc ngày 18-9 tại Trụ sở LHQ ở New York.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105584&sub=82&top=45