Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh được chuẩn bị đảm bảo chất lượng, tiến độ

  Báo Tiền Phong
  21 liên quanGốcTrà Vinh

  Ngày 9/9, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

   Điểm cầu tỉnh Trà Vinh

  Điểm cầu tỉnh Trà Vinh

  Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, các anh chị trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh và Lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn.

  Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Lãnh đạo các Ban Đảng giúp việc của Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Trà Vinh.

  Tại hội nghị, anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh cho biết, đến nay, các nội dung chuẩn bị cho đại hội Đoàn cấp tỉnh cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ.

  Các thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh của Trung ương Đoàn đã có những đóng góp thiết thực để hoàn thiện văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

  Báo cáo chính trị được chuẩn bị khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị; có bố cục rõ ràng, chất lượng, cân đối giữa phần thứ nhất và phần thứ hai, có văn phong mạch lạc. Phần lớn các đánh giá, nhận định kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, khá cô đọng, có điểm nhấn, có các số liệu, mô hình, dẫn chứng minh họa cụ thể, phong phú; nêu bật được những cách làm hay, mô hình mới, điểm nhấn của tỉnh.

  Bên cạnh đó, thành viên Tổ công tác Trung ương Đoàn cũng đã có nhiều ý kiến góp ý chi tiết, cụ thể cho văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

  Phát biểu tại Hội nghị, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Trà Vinh nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của Tổ công tác Trung ương Đoàn, khẩn trương chỉnh sửa văn kiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

   Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu

  Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu

  Phát biểu kết luận Hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động chuẩn bị và tham mưu, báo cáo với Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn trong quá trình chuẩn bị văn kiện và các nội dung khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo quy định.

  Để văn kiện và các nội dung khác chuẩn bị cho Đại hội được hoàn thiện hơn, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Tổ công tác, khẩn trương chỉnh sửa văn kiện, trong đó nhấn mạnh một số nội dung về báo cáo chính trị còn khá dài, cần cô đọng lại, phương hướng tới cần nghiên cứu Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy Trà Vinh, dự thảo Báo cáo chính trị (lần năm) của Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… để xác định nội dung, giải pháp thực hiện.

  Báo cáo kiểm điểm cần nêu kết quả cụ thể của các cấp bộ đoàn trong tỉnh, kết quả hoạt động cụ thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn Trà Vinh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chương trình hành động cần cụ thể hơn về các nhóm hoạt động, mô hình để cụ thể hóa các nội dung lĩnh vực đã thể hiện trong Báo cáo chính trị.

  Hòa Hội

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-hoi-doan-tinh-tra-vinh-duoc-chuan-bi-dam-bao-chat-luong-tien-do-post1468384.tpo