Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang: Cần hỗ trợ việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

  Báo Tiền Phong
  21 liên quanGốcKiên Giang

  Ngày 7/9, Trung ương Đoàn duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027.

  Tham dự có ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương làm trưởng đoàn.

  Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn thành. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và các nội dung văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội… đã chuẩn bị hoàn tất.

   Anh Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang phát biểu

  Anh Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang phát biểu

  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 10- 11/10/2022, tổ chức tại Hội trường lớn văn phòng Tỉnh ủy, với số lượng là 350 đại biểu tham gia, trong đó có 250 đại biểu chính thức được triệu tập.

  Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đánh giá, đoàn công tác làm việc rất trách nhiệm, đóng góp sát sao với hướng dẫn của Trung ương Đoàn, gắn với tình hình thực tế, chương trình đại hội gọn nhưng đầy đủ, chi tiết rõ ràng.

  Theo ông Huỳnh, nhân sự tại Kiên Giang hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do quá trình tinh giản biên chế của các ngành nên khó cho việc cơ cấu đa ngành tham gia vào hệ thống Đoàn, công tác quy hoạch cho cán bộ Đoàn. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong Tổ công tác để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội sao cho cụ thể, sáng tạo; nghiên cứu các chỉ tiêu đề ra mang tính khả thi phù hợp với chỉ đạo trung ương gắn với điều kiện thực tế tại địa phương.

   Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu kết luận

  Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu kết luận

  Kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự chủ động, chu đáo và đầy đủ của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong công tác chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị, các tài liệu phục vụ Đại hội; cũng như công tác nhân sự, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tuyên dương Kiên Giang có thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh.

  Để chuẩn bị tốt hơn công tác Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần tiếp thu nội dung của Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh đã ban hành, nội dung đóng góp ý kiến của Tổ công tác. Ngoài ra cần chắt lọc lại văn kiện, chương trình hành động cần phải rõ ràng, nhìn thấy rõ nội dung cơ bản dễ dàng thực hiện.

  Bên cạnh đó, các nội dung tổ chức thực hiện cần được đánh giá, phân tích rõ các nguyên nhân. Phương hướng cần xác lập mục tiêu cụ thể gắn với nội dung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và gắn với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc. Bổ sung thêm một chỉ tiêu “hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng khó khăn phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Ngoài ra, Báo cáo kiểm điểm cần đánh giá rõ hơn về công tác điều hành của BCH. Tham luận cần chọn mang tính tương tác, thực tiễn cao hơn. Dành thời gian cho đại biểu góp ý văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc.

  Hòa Hội

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-hoi-doan-tinh-kien-giang-can-ho-tro-viec-lam-cho-thanh-nien-dan-toc-thieu-so-phat-trien-kinh-te-post1467797.tpo