Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Hôm nay (27-9-2010), Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khai mạc tại TP. Đà Lạt. 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện được mục tiêu đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2005-2010) đạt 14%. Năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 19.000.000 đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 15%. Năm 2009, cả tỉnh có 66,4% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và 25,8% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một trong những định hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX là tìm kiếm giải pháp tốt nhất để thực hiện là việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững. Đại hội dự kiến làm việc tới ngày 29-9-2010. Lê Phái