Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra giữa tháng 12-2023

Đến nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức 11 lần lấy kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI.

Chiều 18-9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cựu cán bộ Đoàn, Hội, Hội đồng tư vấn và các chuyên gia góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết: Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI diễn ra giữa tháng 12-2023, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 700 đại biểu là cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu.

Ngay từ năm 2022, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành xây dựng các đề án, kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; dự thảo nhiều nội dung, văn bản quan trọng trong Đại hội. Đến nay, Trung ương Hội đã tổ chức 11 lần lấy kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành 2 cuộc khảo sát, nghiên cứu và lấy ý kiến sinh viên trên diện rộng gồm: Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” và Chương trình khảo sát trực tuyến “Hiến kế sinh viên”.

Với tiêu đề “Vun đắp lý tưởng cách mạng; đồng hành, phát huy sinh viên Việt Nam phấn đấu vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng Hội vững mạnh”, dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ XI tập trung phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; cập nhật, tiếp thu các chủ trương, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó đề ra phương hướng, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp trọng tâm, cụ thể hóa cho công tác Hội, phong trào sinh viên nhiệm kỳ XI.

Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hoàng Bình Quân nêu ý kiến.

Tại hội nghị, các cựu cán bộ Đoàn, Hội; Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý; giảng viên trẻ, văn nghệ sĩ khu vực miền Bắc, miền Trung... đã nêu nhiều ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn tiếp theo.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ở giai đoạn hiện nay, sinh viên cần 3 điều: Thể lực - kỹ năng (công nghệ, truyền thông, tư duy sáng tạo và phản biện) - hội nhập, do đó, Hội Sinh viên cần có sự đổi mới trong công tác Hội; phong trào phải có tính hiệu triệu sinh viên; tận dụng tối đa công nghệ và mạng xã hội để tập hợp sinh viên...

Quang cảnh hội nghị.

Trong khi đó, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trần Thị Mai Hương góp ý, chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên phải gắn với mối quan tâm của sinh viên, đưa ra được các hoạt động gắn với đời sống, lo toan hằng ngày của sinh viên. Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền của sinh viên phải được quan tâm; đặc biệt, trong bối cảnh cá nhân hóa, phân tán về lối sống thì việc đoàn kết sinh viên càng cần được chú trọng.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng đề xuất công nhận, quản lý các ý tưởng, mô hình của sinh viên. Đối với Hội sinh viên ở nước ngoài, cần có hoạt động điểm cho sinh viên phát huy cống hiến cho đất nước...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-sinh-vien-viet-nam-lan-thu-xi-du-kien-dien-ra-giua-thang-12-2023-642309.html