Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17/10

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 16 và 17/10.

 Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Chí Linh khóa mới ra mắt (ảnh tư liệu)

Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Chí Linh khóa mới ra mắt (ảnh tư liệu)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trong báo cáo trình đại hội, Hội Nông dân tỉnh cần tập trung đánh giá toàn diện, đúng thực trạng tình hình công tác hội, phong trào nông dân và những đóng góp của giai cấp nông dân trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Về công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ, Hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Nhân sự Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân khóa mới cần có cơ cấu, số lượng, độ tuổi hợp lý, chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm. Nhân sự đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 phải ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của đại hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực chào mừng đại hội; tổ chức đại hội và các hoạt động bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tinh-hai-duong-se-duoc-to-chuc-vao-ngay-16-va-17-10-358428.html