Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI diễn ra từ ngày 12 – 15/10

  31 liên quanGốc

  Ngày 1/10, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 12 – 15/10 với 349 đại biểu tham dự, tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang.

  Đại hội lần này thực hiện theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển và chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao niềm tin trong nhân dân; đổi mới, sáng tạo; bảo đẩm quôc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

  Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

  Theo ông Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cho biết: Kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở đã tạo nguồn cán bộ rất tốt cho Đại hội.

  Cụ thể, với cấp cơ sở, Đại hội đã bầu được 4.551 cấp ủy viên, đạt tỷ lệ 99,98% so với số lượng cần bầu; Với cấp trên cơ sở, Đại hội bầu 491 cấp ủy viên,trong đó, cấp ủy viên tái cử là 361, đạt tỷ lệ 73,52%.

  Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các nhân sĩ trí thức, tầng lớp nhân dân vào dự thảo vặn kiện trình Đại hội thông qua nhiều hình thức như tổ chức 62 cuộc hội nghị; điều tra xã hội học; phiếu lấy ý kiến trong các tổ chức, đoàn thể; thực hiện qua đài phát thanh, báo địa phương… để đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 5 năm qua. Qua đó, Tỉnh ủy đã tiếp thu và đưa vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội sắp tới.

  Ông Trần Văn Dùng - PCT tỉnh thông tin về kết quả kinh tế, xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020.

  Cũng trong buổi họp báo, ông Trần Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ X cùng các Nghị quyết khác, phần lớn các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

  Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,3%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng; Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế (37,1%), khu vực dịch vụ ngày càng phát triển, chiếm 35,1%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

  Trong giai đoạn 2021 – 2030, Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tiến hành công tác quy hoạch, liên kết phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư theo định hướng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng vùng phù hợp với lợi ích chung của tỉnh.

  Đồng thời, thực hiện liên kết hợp tác với các vùng và các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ĐBSCL, tiểu vùng Đồng Tháp Mười, tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL, ký kết hợp tác với TP HCM, Long An để từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn bó với định hướng phát triển vùng và cả nước.

  Thiện Lê - Quỳnh Nga

  Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-tien-giang-lan-thu-xi-dien-ra-tu-ngay-12-1510-546784.html