Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028:'Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo'

Chiều ngày 14/8, Đại hội Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) đã khai mạc trọng thể. Theo Chương trình làm việc, Đại hội diễn ra trong 2 ngày (phiên họp thứ nhất diễn ra chiều 14/8; phiên họp thứ hai diễn ra sáng 15/8).

Dự Đại hội phiên thứ nhất có đồng chí Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Bộ khóa VIII cùng 189 đại biểu đại diện cho 1.917 đoàn viên tại 39 công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH khẳng định: “Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới, cán bộ, đoàn viên lao động các cấp Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH đã vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực quyết tâm phấn đấu và đã hoàn thành tốt mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội lần này có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả của Ban chấp hành thời gian qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn Bộ, bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới - nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên…

Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Bộ khóa VIII, tiến hành bầu BCH khóa IX; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức lần thứ VI.

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2023, bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH lần thứ VIII đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ gồm 25 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí nữ (chiếm 44%).

Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH phát biểu khai mạc phiên thứ nhất

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Công đoàn Bộ (gồm 7 đồng chí, trong đó có 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch); thành lập 4 Ban chuyên môn tham mưu giúp việc Ban Chấp hành gồm: Tổ chức, Nữ công, Tài chính, Văn hóa - Thể thao. Ban Chấp hành đã phân công trách nhiệm cho từng ủy viên Ban Chấp hành; đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa…

Bà Đàm Thị Minh Thu, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thông qua quy chế Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Nhiệm kỳ 2016-2023, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng bộ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH đề ra, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo tại phiên thứ nhất

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Bộ khóa VIII cũng thẳng thắn nhìn nhận: Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa VIII còn có những hạn chế, tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đó là: Vai trò tham mưu đề xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn còn có mặt hạn chế; công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc đối với các công đoàn trực thuộc chưa được tổ chức thường xuyên, kiểm tra chuyên đề còn hạn chế; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động đôi khi còn chưa sâu sát, chưa kịp thời để đề xuất tổ chức Đảng, chính quyền có biện pháp phối hợp giải quyết… Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do nhận thức của một số ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa VIII về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên cơ sở chưa đầy đủ, do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi vẫn theo phương pháp của công đoàn cấp cơ sở, chưa có sự phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, có việc còn làm thay mà chưa mang tính chỉ đạo, định hướng. Cán bộ công đoàn các cấp đều phải kiêm nhiệm công việc trong khi công việc chuyên môn lại hết sức nặng nề, do đó thời gian đầu tư cho công tác nghiên cứu, nắm vững về nghiệp vụ và các quy định về tổ chức công đoàn còn hạn chế. Kinh phí Công đoàn hạn hẹp, nhiều khó khăn, chế độ chính sách đối với cán bộ các cấp Công đoàn Bộ chưa phù hợp, tương đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa IX

Trên cơ sở kết quả đạt được và một số hạn chế còn tồn tại, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa VIII đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Luôn đoàn kết, phát huy năng lực trí tuệ tập thể và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình với hoạt động công đoàn của từng ủy viên Ban Chấp hành; Trong tổ chức và hoạt động luôn bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và đặc biệt là phải biết tranh thủ của các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ để triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của Công đoàn; Phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, điều hành chỉ đạo bằng Quy chế, phân công, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nêu cao trách nhiệm cá nhân; chỉ đạo kịp thời sát sao, có sự đầu tư kinh phí và thu hút trí tuệ, tâm huyết của các đoàn viên công đoàn; chú trọng hướng hoạt động về cơ sở; Cần tăng cường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho cán bộ công đoàn các cấp; Đảm bảo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên và kiểm tra chuyên đề trong hệ thống công đoàn trực thuộc.

Đoàn đại biểu Báo Lao động và Xã hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028

“Kiểm điểm lại hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ qua, tuy còn có những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, song trên cơ sở thành tích và kết quả phong trào đã đạt được, có thể khẳng định Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa VIII đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đổi mới và luôn tập trung trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII đề ra”, bà Hoàng Thị Thu Huyền nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. “Công đoàn Bộ đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và nâng cao chất lượng. Với 39 tổ chức công đoàn trực thuộc và 1917 đoàn viên Công đoàn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ đã có nhiều đổi mới, khởi sắc cả về hình thức hoạt động, gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát huy dân chủ ở cơ quan, đơn vị; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) thông qua các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn, chăm lo đời sống công đoàn viên các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Quốc tế Phụ nữ; hỗ trợ và thăm hỏi đoàn viên kịp thời trong thời gian cả cơ quan và xã hội phải đối mặt với đại dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Bộ đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên và người lao động”, đồng chí Lê Văn Hoạt ghi nhận.

Đồng tình với đánh giá thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong phong trào CCVCLĐ và hoạt động của Công đoàn Bộ thời gian qua trong Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ khóa VIII và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Hoạt tin tưởng: Với phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, công tác Công đoàn và phong trào công chức, viên chức, người lao động Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc, thực chất, góp phần tích cực vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong giai đoạn mới.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ khóa IX (2023-2028) gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị.

Đại hội cũng đã nghe các tham luận của Công đoàn Cục Bảo trợ xã hội, Công đoàn Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Công đoàn Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì; Công đoàn Văn phòng Bộ; nghe báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Dự thảo Báo cáo Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam…

Sáng nay (15/8) Đại hội Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 -2028) họp phiên thứ hai. Đại hội nghe và thảo luận báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; nghe phát biểu chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam; Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa IX ra mắt Đại hội; nghe, thảo luận, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

THÙY HƯƠNG, ảnh: MẠNH DŨNG

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-bo-ld-tbxh-lan-thu-ix-nhiem-ky-2023-2028dan-chu-doi-moi-doan-ket-sang-tao-20230814204046.htm