Đại hội của trên 90.000 CNVCLĐ ngành GTVT

Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam khóa IX nhiệm kì 2013 - 2018 diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18/4/2013 tại Hà Nội. Ngày hôm nay (17/4/2013) phiên chính của Đại hội, 289 đại biểu thuộc 52 Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc và các công đoàn GTVT địa phương (công đoàn phối hợp) đại diện cho 90.735 CNVCLĐ ngành GTVT về dự.

Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kì 2008- 2013.

Nhiệm kì mới này, hoạt động của Công đoàn GTVT Việt Nam hướng tới mục tiêu chung “Vì việc làm, đời sống, dân chủ và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH ngành và đất nước”.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành nhiệm kì mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Ban chấp hành được bầu lấy tiêu chuẩn chất lượng là chính, có số lượng và cơ cấu hợp lý; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện ở các cấp, các địa bàn và lĩnh vực hoạt động của Công đoàn. Các yêu cầu về tính kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa, có công nhân trực tiếp sản xuất và phấn đấu có 30% nữ cũng đặt ra trong cơ cấu Ban Chấp hành.

Chiều ngày 16/4, Đại hội lần thứ IX Công đoàn GTVT Việt Nam đã có ngày làm việc thứ nhất. Tại ngày làm việc thứ nhất, với 280/289 Đại biểu tham gia, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư kí, bầu Ban thẩm tra tư cách Đại biểu, thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội, Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Công đoàn các cấp, nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa VIII nhiệm kì 2008 - 2013, nghe Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu, nghe Báo cáo Đề án nhân sự Ban chấp hành khóa IX, nhân sự Đoàn Đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, thảo luận tổ về nhân sự, biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban chấp hành khóa IX và bầu Ban bầu cử.

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với 67 nữ đại biểu của Đại hội và liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội.

Ngày làm việc thứ 3 - 18/4/2013, Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa IX nhiệm kì 2013 -2018 sẽ họp, bầu cử Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

P.A