Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên

Chuẩn bị Đại hội Công đoàn Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội công đoàn các cấp; các tổ chức công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen cho đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc của LĐLĐ huyện Sông Mã.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen cho đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc của LĐLĐ huyện Sông Mã.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc “Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028”; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc “Tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV. Đến ngày 2/8/2023, đã chỉ đạo 1.128 công đoàn cơ sở và 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo về tiến độ, nội dung theo quy định.

Đồng chí Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: Công tác triển khai kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn tỉnh đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho các cấp công đoàn thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian và theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đây là điều kiện quan trọng để tổ chức Đại hội Công đoàn Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra vào ngày 25-26/9.

Các tổ chức công đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Nổi bật là hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã có gần 3.000 lượt sáng kiến gửi Ban tổ chức chương trình, trong đó có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn đã mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức phát động thi đua với các hình thức phong phú, linh hoạt, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực. Đặc biệt, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” có tác động mạnh mẽ trong việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao tinh thần của đội ngũ CNVCLĐ.

Ông Vì Việt Cường, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sông Mã, cho biết: LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào 2 giỏi trong nữ CNVCLĐ, phong trào xanh sạch đẹp. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông -Văn hóa huyện lựa chọn đoàn vận động viên, tổ chức tập luyện và tham gia giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ tỉnh Sơn La lần thứ 10 năm 2023 đoạt 3 huy đồng. Chủ trì phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ đoàn viên ngành GD&ĐT huyện với 382 vận động viên tham gia của 38 liên trường, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động và công tác.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn tỉnh Sơn La tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, lao động lớn mạnh.

Đồng chí Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết thêm: Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đồng thời, xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: Phong Lưu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/huong-toi-dai-hoi-xv-cong-doan-tinh-son-la-va-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam/dai-hoi-cong-doan-la-dot-sinh-hoat-chinh-tri-cua-doan-vien-SNGUQliIR.html