Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Ngày 22/4, Chi Hội Luật gia Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tới dự có Luật gia Quách Đình Minh – Đại biểu HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình. Ông Bùi Văn Chúc - Ủy viên Đảng đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại hội lần này được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đó là đang chuẩn bị cho Đại hội Luật gia tỉnh và tiến tới Đại hội Hội Luật gia toàn quốc.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Chi hội Luật gia Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được thành lập ngày 25/8/2017. Kể từ đó đến nay và mãi sau này Chi hội sẽ là nơi sinh hoạt của các luật gia, các chuyên gia pháp lý đang công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Chi hội hoạt động theo Điều lệ Hội luật gia Việt Nam và thực hiện những nhiệm vụ chính trị do Hội Luật gia tỉnh giao phó.

Hầu hết các hội viên đều có trình độ Đại học, có nhiều Hội viên là thạc sĩ. Đây là nguồn lực về pháp luật rất quan trọng đóng góp cho Chi hội trong việc xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, quản lý Nhà nước bằng pháp luật và góp phần trong tiến trình cải cách tư pháp của tỉnh.

Luật gia Quách Đình Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình dự và chúc mừng thành công Đại hội.

Luật gia Quách Đình Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình dự và chúc mừng thành công Đại hội.

Ông Bùi Văn Chúc - Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Bùi Văn Chúc - Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ đề Đại hội lần thứ II của Chi hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là “Đoàn kết - trách nhiệm - đổi mới - phát triển” thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể hội viên.

Đại hội tiếp tục kế thừa kết quả của các nhiệm kỳ trước trên cở sở đó tiếp tục phát huy sức mạnh của tập thể, các luật gia, người làm công tác pháp luật trong Chi hội đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của Hội Luật gia tỉnh.

Đội ngũ luật gia trong Chi hội cũng đang tích cực đóng góp phần mình trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đưa pháp luật vào cuộc sống, tăng cường pháp chế và giữ vững kỷ cương pháp luật với tinh thần giúp dân bằng pháp luật, mỗi luật gia là một tuyên truyền viên pháp luật vì dân, vì công lý.

Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình chúc mừng Đại hội.

Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình chúc mừng Đại hội.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ qua của Chi hội. Thực hiện phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa I và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức pháp luật, trí tuệ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Hội Luật gia tỉnh giao phó và đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội cũng đã biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của các Luật gia trong nhiệm kỳ qua, phát động phong trào thi đua mới tới các hội viên nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy sáng tạo, để hội viên có điều kiện đóng góp công sức xây dựng Chi hội ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao. Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029 để chỉ đạo và điều hành hoạt động Chi hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

Đàm Quang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dai-hoi-chi-hoi-luat-gia-doan-dbqh-va-hdnd-tinh-hoa-binh-a660234.html