Đại hội ASOSAI lần thứ 14: Việt Nam sẽ chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm kiểm toán từ các nước

Nhân sự kiện Việt Nam sắp đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán Tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: 'Đây là sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng, thể hiện vị trí và vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trước quốc tế. Đại hội lần này là dịp để truyền thông đến bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam đang phát triển và đổi mới mạnh mẽ'.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Vì sao năm nay lại chọn chủ đề kiểm toán môi trường vì phát triển bền vững, thưa ông?

- Chủ đề kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững là sáng kiến của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam. Chủ đề này sau khi đưa ra đã được 46 thành viên của ASOSAI Châu Á thống nhất cao. Chúng tôi chọn chủ đề này vì thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều nguy cơ đến từ môi trường. Chính vấn đề môi trường lại tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế. Đây là chủ đề sát thực với thực tiễn.

Vậy 4 ngày tổ chức, Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động gì, thưa ông?

- Đại hội sẽ tổ chức các diễn đàn theo chuyên đề bàn về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ nêu lên các khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm toán. KTNN Việt Nam sẽ trao đổi về mục tiêu, tiêu chí về phát triển bền vững, các quy trình, phương pháp chuẩn mực về kiểm toán môi trường, thống nhất các vấn đề về kiểm toán môi trường, tăng cường năng lực cho các thành viên của ASOSAI khi thực hiện mục tiêu này.

Chúng tôi sẽ bầu ra ban điều hành, bàn về kế hoạch chiến lược phát triển, ngân sách của ASOSAI trong nhiệm kì tới, bàn về kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các SAI thành viên trong ASOSAI.

Mục đích cuối cùng là ASOSAI có mục tiêu chung, tiếng nói chung. Chúng tôi sẽ chia sẻ quy trình và kinh nghiệm để kiểm toán Châu Á để nâng cao năng lực. Từ đó thực hiện mục tiêu chung là ASOSAI đoàn kết, cởi mở.

Vậy Kiểm toán Việt Nam sẽ mang đến kinh nghiệm gì chia sẻ với các nước?

- KTNN Việt Nam có thế mạnh về kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán tuân thủ. Trong những năm qua, KTNN có nhiều đóng góp trong hoàn thiện chính sách, quá trình quản lý và điều hành tài chính công và tài sản công.

Một số lĩnh vực như kiểm toán công nghệ thông tin là kiểm toán mới mẻ ở Việt Nam. Kiểm toán môi trường, kiểm toán về tài nguyên khoáng sản là hạn chế của KTNN Việt Nam.

Thông qua đại hội ASOSAI lần này, KTNN Việt Nam sẽ chia sẻ và học hỏi các kinh nghiệm từ các SAI của các nước khác.

Lan Hương