Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM cần khẩn trương cấp bằng cho sinh viên

  Báo Pháp Luật TP.HCM
  20 liên quanGốc

  Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM khẩn trương có ngay giải pháp cấp bằng cho người đủ điều kiện, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học...

  Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT vừa có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

  Tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng đã chỉ đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và các đơn vị liên quan thuộc bộ thực hiện ngay nhiều nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

  Theo đó, Ban cán sự Đảng yêu cầu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM khẩn trương có ngay giải pháp cấp văn bằng cho người học đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chậm cấp bằng tốt nghiệp cho người học đã đủ điều kiện.

  Tập thể lãnh đạo nhà trường phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Bộ GD&ĐT và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM; thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra của Bộ về công tác quản lý tài chính.

  Yêu cầu Hội đồng trường và Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp, cùng giám sát thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo khách quan, trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật…

  Yêu cầu Thư ký Hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16 – 3 - 2021 theo chỉ đạo của bộ và trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13 - 4, thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 17 - 5.

  Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với TS.Trương Thị Hiền, thời hạn hoàn thành trước ngày 30 - 5.

  Ban cán sự Đảng chỉ đạo cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM là Hội đồng trường phải thống nhất, giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3 đến 6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường cũng như thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Về việc này, Ban cán sự đảng yêu cầu trường hoàn thành trong tháng 5.

  Trong thời gian giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách), Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hướng dẫn nhà trường triển khai quy trình kiện toàn Hội đồng trường, bầu Chủ tịch Hội đồng trường và nhân sự hiệu trưởng theo đúng quy định.

  Trong quá trình kiện toàn hội đồng trường và kiện toàn Ban lãnh đạo nhà trường, ưu tiên phương án kiện toàn cấp ủy thực hiện trước phương án kiện toàn hội đồng trường.

  Tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM phối hợp với Đảng ủy Trường báo cáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM về phương án nhân sự Bí thư Đảng ủy nhà trường trong quá trình chuẩn bị các bước bầu Chủ tịch Hội đồng trường đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 – 10 - 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về nội dung: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng, hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học; bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường”. Việc này phải hoàn thành trước ngày 30 - 5.

  Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng, người đại diện của Bộ GD&ĐT tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM hướng dẫn nhà trường thực hiện việc kiện toàn hội đồng trường và kiện toàn Ban lãnh đạo nhà trường theo đúng quy định của pháp luật và đôn đốc, giám sát nhà trường thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Bộ GD&ĐT.

  Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT cũng đề nghị phía Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP. HCM) theo dõi sát tình hình an ninh chính trị nội bộ của nhà trường, kịp thời phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của nhà trường.

  Ban cán sự Đảng sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thanh tra đột xuất việc thực thi công vụ và công tác tổ chức cán bộ của nhà trường khi cần thiết để xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

  PHI HÙNG

  Nguồn PLO: https://plo.vn/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-can-khan-truong-cap-bang-cho-sinh-vien-post680059.html