Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm cán bộ quá tuổi, lạm thu học phí

Thanh tra chính phủ phát hiện Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo trường, khoa trái quy định; thu nhiều khoản phí trái quy định Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm tại Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh Đăng Nguyên

Thanh tra chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia TP.HCM trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.

Đại học Quốc gia TP.HCM là tổ hợp các trường đại học và viện nghiên cứu gồm 7 đơn vị thành viên và 30 đơn vị trực thuộc có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thanh tra Chính phủ phát hiện trong giai đoạn 2013-2015, Đại học Quốc gia TP.HCM đã bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo (2 phó hiệu trưởng, 2 phó giám đốc và 1 phó trưởng khoa) quá tuổi, không đúng quy định của Chính phủ.

Cũng trong giai đoạn này, các đơn vị thành viên và Khoa Y của Đại học Quốc gia TP.HCM đã bổ nhiệm 44 người vào các vị trí trưởng, phó các bộ môn quá tuổi bổ nhiệm và không đủ nhiệm kỳ 5 năm. Trong đó, Đại học khoa học xã hội và Nhân văn bổ nhiệm trái quy định 23 người, Đại học Tự nhiên bổ nhiệm 11 người.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thanh tra, có 6 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM đã ban hành các văn bản quy định mức thu học phí đối với người học vượt mức quy định tại Nghị định 49/2010 của Chính phủ; đồng thời, quy định một số khoản thu có tính chất phí, lệ phí ngoài danh mục quy định tại Nghị định 57 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí. Tổng số học phí, lệ phí thu cao hơn và ngoài danh mục quy định của 6 đơn vị thành viên được xác định hơn 81 tỉ đồng. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật có mức thu vượt và ngoài quy định cao nhất, hơn 47 tỉ đồng; Đại học Bách khoa và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có mức thu vượt và ngoài đều hơn 12 tỉ đồng… Trong số này, tổng số thu phí, lệ phí nằm ngoài doanh mục là hơn 65 tỉ đồng, tổng số học phí thu cao hơn quy định là hơn 16 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra, từ 2013-2015, 6 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM chi vượt giờ giảng cho giảng viên so với quy định với tổng số giờ vượt gần 150 ngàn giờ, số tiền thanh toán là hơn 16 tỉ đồng. Trong khi đó, mức chi học bổng cho sinh viên lại không đạt theo quy định (Đại học Quốc tế trích thiếu 5,7 tỉ đồng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trích thiếu hơn 1,1 tỉ đồng…), đồng thời chậm thực hiện nghĩa vụ về ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân cho thuê mặt bằng kinh doanh tại 268 Lý Thường Kiệt, TP.HCM trái quy định, để thu số tiền trong 3 năm là hơn 43 tỉ đồng…

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chỉ đạo Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức kiểm điểm Ban giám đốc giai đoạn 2013-2015 và lãnh đạo các đơn vị thành viên để xảy các sai phạm nêu trên.

Thái Sơn

Thái Sơn