Đại học Quốc gia Hà Nội giữ ổn định phương thức, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong năm 2024

Ngày 28/2, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm 2024, Trung tâm Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) vẫn giữ ổn định Kỳ thi Đánh giá năng lực như năm 2023, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ thông tin bảo đảm an toàn, đồng bộ về dữ liệu và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh khi đăng ký và tham dự kỳ thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh làm thủ tục dự thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, thời gian tới, Trung tâm Khảo thí có giải pháp phân luồng khu vực hoặc kéo dài thời gian đăng ký ca thi để đảm bảo không có thí sinh không đăng ký được hoặc mất quá nhiều thời gian để đăng ký.

Về kế hoạch Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025, Trung tâm Khảo thí tiên phong trong công tác khảo thí của cả nước về cấu trúc bài thi, cách thức thực hiện, tổ hợp bài thi; tăng quy mô số lượng đợt thi và thời gian mở cổng đăng ký thi cho thí sinh, đặc biệt thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần với nhiều lựa chọn khác nhau theo khả năng của bản thân. Đáng chú ý, trong năm 2025, sẽ áp dụng thêm môn ngoại ngữ vào tổ hợp thi đánh giá năng lực để phục vụ kỳ thi chung và đảm bảo cho các trường xét tuyển.

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, căn cứ vào nguồn lực hiện có và chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và đơn vị nói riêng, Trung tâm Khảo thí sẽ xác định mục tiêu và nhóm các nhiệm vụ, trong công tác thi đánh giá năng lực; tiếp tục tổ chức kỳ thi theo cấu trúc bài thi đánh giá năng lực để duy trì ổn định lâu dài; tổ chức các kỳ kiểm tra đánh giá các chương trình đào tạo chuyên biệt; tổ chức thi bài thi ngoại ngữ phục vụ học sinh, sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội… Ngoài ra, Trung tâm Khảo thí sẽ tăng cường tổ chức liên kết đào tạo với các tổ chức khảo thí thế giới SAT, ACT, IELTS, TOEFT, TOEIC…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-giu-on-dinh-phuong-thuc-cau-truc-bai-thi-danh-gia-nang-luc-trong-nam-2024-post797989.html