Đại giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh về tổ đình Long Thiền

Sáng 14-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến chùa Long Quang (H.Hóc Môn, TP.HCM) cử hành lễ cung thỉnh pháp tướng Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh về tôn trí tại tổ đình Long Thiền (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh được tôn trí tại chánh điện chùa Long Quang

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh được tôn trí tại chánh điện chùa Long Quang

Theo đó, tại trú xứ của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh (1877-1973) - chùa Long Quang (H.Hóc Môn, TP.HCM), chư tôn đức Ban Kiến đàn đã thành kính dâng hương đảnh lễ và tác bạch cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh về tổ đình Long Thiền.

Chư tôn đức Ban Kiến đàn nhất tâm đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh

Chư tôn đức Ban Kiến đàn nhất tâm đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh

Sau khi di ảnh của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh được an vị trang nghiêm tại tổ đình Long Thiền, chư tôn đức trong Ban Kiến đàn, cùng đại chúng nhất tâm đảnh lễ, niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện Đại giới đàn mang tôn hiệu của ngài được thành tựu viên mãn.

Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29-4-2024 (17 đến 21-3-Giáp Thìn).

Hình ảnh lễ cung rước di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh:

Đoàn xe cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh về an trí tại Tổ đường tổ đình Long Thiền

Đoàn xe cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh về an trí tại Tổ đường tổ đình Long Thiền

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh được an trí trang nghiêm tại tổ đình Long Thiền

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh được an trí trang nghiêm tại tổ đình Long Thiền

Nguyện Truyền/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dai-gioi-dan-dat-thanh-cung-thinh-di-anh-dai-lao-hoa-thuong-thich-dat-thanh-ve-to-dinh-long-thien-post71178.html