“Đại gia” số hai lên sàn

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 5/11/2007, cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí chính thức giao dịch trên sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=b81e8fbc57be5d&page=category