"Đại gia" rởm lừa tình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo đuổi gần 1 năm trời mà D vẫn không sao lấy lòng được Y – hoa khôi học cùng khóa ĐH, đang chán ngán định bỏ cuộc thì mấy thằng bạn thân thấy thế liền rỉ tai bày cách cho D chinh phục người đẹp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=96700