Đại gia Nguyễn Văn Mười Hai, tái khởi nghiệp khi đầu đã bạc

    1 đăng lạiGốc

    Ngày vào tù tóc hãy còn xanh, đến khi ra tù thì đầu đã bạc. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, với nhiều bỡ ngỡ nhưng máu kinh doanh vẫn còn “rần rần” trong huyết quản, Nguyễn Văn Mười Hai quyết làm lại cuộc đời.

      Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/260004/dai-gia-nguyen-van-muoi-hai--tai-khoi-nghiep-khi-dau-da-bac.html