Đại gia Nguyễn Cao Trí xin vắng mặt ở các phiên xử tới

Trong buổi sáng xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn xong lý lịch của 79 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Là bị cáo cuối cùng được thẩm vấn, đại gia Nguyễn Cao Trí nói 'rất chủ động hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình cũng đã khắc phục toàn bộ hậu quả'.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-dai-gia-nguyen-cao-tri-xin-vang-mat-o-cac-phien-xu-toi-post778926.html