Đại diện Ủy ban Kiếm tra Trung ương được mời tham gia giám sát về năng lượng

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021', gồm 24 thành viên, do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn.

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Đây là một trong hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023.

  Được mời tham gia đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; Kiểm toán nhà nước; Thanh tra Chính phủ: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Phạm vi giám sát của chuyên đề là việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên phạm vi cả nước.

  Chính phủ và các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan là đối tượng giám sát.

  Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021; kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

  Kết quả giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2023, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề và gửi báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

  Nguyễn Lê

  Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dai-dien-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-duoc-moi-tham-gia-giam-sat-ve-nang-luong-d172577.html