Đại ca “Bảy nở” và nhóm bảo kê ở Khu công nghiệp Việt Hương

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một số công nhân của Khu công nghiệp Việt Hương (Bình Dương) đi làm về vô cớ bị chặn đường đánh. Để tránh những trận đòn vô cớ, yên ổn làm ăn, thay vì báo với chính quyền địa phương, những công nhân này đã nhờ sự giúp đỡ của một nhân vật được truyền tụng như "đại ca" ở khu vực này: "Bảy nở".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/1/82716.cand