Chặt chẽ quy trình hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chặt chẽ quy trình hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Với ý nghĩa là quy trình cuối cùng, then chốt trong quy trình 5 bước giới thiệu người ứng cử đại biểu (ĐB)...
Nữ bác sĩ ở Cần Thơ rút đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội

Nữ bác sĩ ở Cần Thơ rút đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội

Huyện Sóc Sơn chốt danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Huyện Sóc Sơn chốt danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh và Cam Lâm: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh và Cam Lâm: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

TP Cần Thơ: Lập danh sách ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

TP Cần Thơ: Lập danh sách ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu

Trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu

Trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử ĐBQH lần đầu

Trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử ĐBQH lần đầu

Hiệp thương lần thứ ba: Giới thiệu 11 người ứng cử ĐBQH; 128 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Hiệp thương lần thứ ba: Giới thiệu 11 người ứng cử ĐBQH; 128 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Xuyên Mộc, Long Điền, Châu Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Xuyên Mộc, Long Điền, Châu Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

BẾN TRE: HỌP BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ TỈNH

BẾN TRE: HỌP BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ TỈNH

Lựa chọn ĐBQH chuyên trách đảm bảo chất lượng, số lượng

Lựa chọn ĐBQH chuyên trách đảm bảo chất lượng, số lượng

Ngày 15-4, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Ngày 15-4, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

BÌNH PHƯỚC: THỐNG NHẤT 8 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH, 98 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X

BÌNH PHƯỚC: THỐNG NHẤT 8 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH, 98 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X

LÀO CAI: DÂN CHỦ, CÔNG KHAI KHI LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ

LÀO CAI: DÂN CHỦ, CÔNG KHAI KHI LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ

Cần Thơ chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, HĐND

Cần Thơ chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, HĐND

Phú Yên hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Phú Yên hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

LAI CHÂU: NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ 3 BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND

LAI CHÂU: NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ 3 BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ 'áp lực' với ứng viên Đại biểu Quốc hội

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ 'áp lực' với ứng viên Đại biểu Quốc hội