Huyện Sóc Sơn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong 21 ngày

Huyện Sóc Sơn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong 21 ngày

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn, huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân...
Trung ương sẽ giới thiệu 15 người bầu đại biểu QH tại TP.HCM

Trung ương sẽ giới thiệu 15 người bầu đại biểu QH tại TP.HCM

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hơn 1.000 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hơn 1.000 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị hướng dẫn nội dung, cách thức tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Hội nghị hướng dẫn nội dung, cách thức tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Năm tỉnh dự kiến có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Năm tỉnh dự kiến có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Châu Đốc

Phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Châu Đốc

9 nội dung cơ bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử

9 nội dung cơ bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử

Các địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

Các địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Nhiều địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

Nhiều địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH 1.076 người

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH 1.076 người

Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuyên Mộc

Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuyên Mộc

Đà Nẵng: Bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Đà Nẵng: Bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Giám sát chặt chẽ hồ sơ, lý lịch người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Giám sát chặt chẽ hồ sơ, lý lịch người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

Huyện Mê Linh tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 22/2

Huyện Mê Linh tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 22/2

Từ hôm nay, TPHCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Từ hôm nay, TPHCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Từ hôm nay, TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND

Từ hôm nay, TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND

Từ ngày 22-2, thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 22-2, thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND