Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

Ngày 5/12, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 đã có có buổi tiếp xúc với cử tri 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn huyện Gia Lâm; ông Nguyễn Ngọc Thuần - UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND – UBMTTQ huyện Gia Lâm; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Quốc Bình - đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV; thông báo với cử tri những ý kiến trả lời của các cấp, các ngành TW và Thành phố tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước.

Sau một tháng làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018 - 2020. Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua 6 luật, cho ý kiến về 9 dự án luật và xem xét nhiều báo cáo quan trọng của các cơ quan tư pháp.

Đặc biệt, trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm.

Đây là cơ sở quan trọng để Quốc hội tiếp tục giám sát nội dung này, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6, Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cử tri trong huyện đã nhất trí đánh giá cao kỳ họp thứ 4, cho rằng kỳ họp diễn ra dân chủ, cởi mở, đoàn kết, đồng thời mong muốn đại biểu Quốc hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của mình để giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân trên địa bàn.

Nam Bắc