Đại biểu Quốc hội lo lắng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình chủ trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như Chính phủ trình nhưng đề nghị cần phải có biện pháp ngăn chặn tình trạng các cá nhân, tổ chức sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích hoặc để hoang hóa.

Đại biểu Quốc hội lo lắng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích - Ảnh 1

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải trình trước Quốc hội về vấn đề miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất

Chiều 8-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nói: Tôi cũng xuất thân từ nông thôn, hiện còn nhiều người thân sản xuất nông nghiệp nên rất đồng tình với chủ trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, đại biểu (hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân-Hà Nội) phân tích: Chính sách đưa ra phải quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, tránh tình trạng đất đai không được huy động vào sản xuất nông nghiệp, không tạo ra nguồn lực phát triển. Nếu thực hiện việc miễn thuế đất nông nghiệp mà thiếu sự rà soát, đánh giá sẽ dẫn đến tình trạng rất nhiều vùng nông thôn người nông dân được giao đất nhưng không sản xuất và đất đai đó có thể để hoang.

“Nếu vẫn duy trì chính sách miễn thuế cho tất cả người được giao đất mà không biết họ có sản xuất nông nghiệp hay không thì sẽ gây cản trở sự hình thành các mô hình sản xuất lớn trong nông nghiệp”- Đại biểu Hoàng Văn Cường lo lắng. Ông đề nghị: Chỉ nên miễn thuế đất nông nghiệp cho những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Những hộ gia đình, tổ chức được giao đất nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp mà cho thuê lại thì phải đánh thuế, thậm chí đánh thuế mức cao hơn, như vậy những người được giao đất nhưng không sản xuất nông nghiệp sẽ không dám tiếp tục giữ đất mà phải chuyển nhượng hoặc giao lại cho Nhà nước. Đồng thời Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ cho người nông dân không có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, việc điều chỉnh chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cần phải đạt được 3 mục tiêu quan trọng: Chấm dứt tình trạng phân tán, hoang hóa, sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích; tạo điều kiện cho những người có nhu cầu sử dụng có điều kiện để tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất lớn; tạo thêm nguồn thu cho chính quyền địa phương.

Liên quan đến thời hạn miễn thuế, đại biểu Đặng Hoàng Tuấn (Long An) đề nghị nên kéo dài thời gian đến năm 2030 để thu hút được người dân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp (theo tờ trình Chính phủ thời gian miễn thuế thực hiện đến hết ngày 31-12-2020).

Đảm bảo hiệu quả hỗ trợ nông thôn

Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (đại diện Ban soạn thảo) cho biết: Đến ngày 8-11 có 283 ý kiến thảo luận ở tổ, 6 ý kiến ở hội trường liên quan đến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Về đối tượng được miễn là hộ gia đình, cá nhân, đa số đại biểu đồng tình.

Về đề xuất của Chính phủ thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất được Nhà nước giao cho tổ chức nhưng không trực tiếp đưa vào sản xuất nông nghiệp, bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, có ý kiến cho rằng quy định như vậy không đúng quy định của pháp luật và có ý kiến đề nghị miễn cho trường hợp này vì số thu không lớn.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Để đảm bảo tính thống nhất trong áp dụng ưu đãi về đất đai và sử dụng đất đai có hiệu quả nên quy định như dự thảo là phù hợp. Đây cũng chính là được kế thừa của Nghị quyết 55.

Liên quan đến ý kiến một số đại biểu lo lắng sự phức tạp trong thực hiện thủ tục hành chính để được miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải trình: Theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp, đối tượng đang phải nộp 50% hoặc 100% tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55, nay chuyển sang đối tượng được miễn toàn bộ thuế sẽ chỉ cần lập hồ sơ miễn thuế một lần sử dụng cho nhiều năm, cơ quan Thuế ban hành quyết định miễn thuế một lần cho toàn bộ thời gian được miễn thuế. Như vậy giảm bớt được chi phí hành chính, đồng thời Nhà nước vẫn đảm bảo được công tác quản lý.

Thái Bình