Đại biểu Quốc hội góp ý về Luật quản lý ngoại thương

Sáng ngày 7.11, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý ngoại thương. Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật Du lịch (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017…

Về dự luật quản lý Ngoại thương, thông qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật Quản lý ngoại thương nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, điều chỉnh hoạt động ngoại thương; tăng cường công cụ quản lý nhà nước về ngoại thương, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, phù hợp với các cam kết quốc tế. Đồng thời, nhiều đại biểu cho rằng dự án luật còn nhiều bất cập.

Đại biểu Quốc hội góp ý về Luật quản lý ngoại thương - Ảnh 1

Theo đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình), việc luật hóa 3 pháp lệnh liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại, hoạt động thương mại biên giới, quyền hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam… đã ban hành từ năm 2002 đến năm 2004 là cần thiết. Tuy nhiên, Tờ trình chưa nói rõ việc tổng kết đánh giá thực hiện 3 Pháp lệnh trên. Việc luật hóa 3 Pháp lệnh này vào dự thảo Luật Quản lý ngoại thương theo đại biểu cũng có phần làm cho mọi người cảm thấy việc quản lý nhà nước về ngoại thương đã trở nên “đồ sộ,” ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các nhà đầu tư kinh doanh và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Để phù hợp với Hiến pháp, đại biểu Bùi Văn Xuyền nêu việc cấm và tạm ngừng, hạn chế xuất nhập khẩu thực tế là những biện pháp hạn chế quyền tự do kinh doanh phải được qui định bằng luật, nhưng dự thảo lại giao quyền này cho Chính phủ và Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng các Bộ là không phù hợp. Nội dung này cần quy định trong luật và ban hành Danh mục kèm theo, tương tự như Luật Đầu tư – đại biểu nêu.

Đại biểu Quốc hội góp ý về Luật quản lý ngoại thương - Ảnh 2

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền (Thái Bình)

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, đoàn An Giang cho rằng dự án luật chưa quy định các biện pháp quản lý ngoại thương. Về nhập khẩu, dự án luật chưa cập nhật kịp thời vấn đề kim ngạch nhập khẩu, trong khi việc kiểm soát hàng nhập khẩu nhất là hàng hóa từ Trung Quốc chưa chặt chẽ… Luật phải dựa trên các cam kết quốc tế đồng thời phải là công cụ tự vệ thương mại, giúp cho người dân không phải tiêu dùng sản phẩm độc hại kém chất lượng và doanh nghiệp không phải gánh việc cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp nước ngoài.

Đại biểu Quốc hội góp ý về Luật quản lý ngoại thương - Ảnh 3

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, đoàn An Giang

Đại biểu đề nghị phải quy định giải quyết tranh chấp và các biện pháp quản lý ngoại thương cũng như các biện pháp chính sách liên quan chặt chẽ hơn. Chính phủ vừa ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt với hàng nhập vào Việt Nam theo hiệp định ASEAN – Trung Quốc, hàng hóa nhập khẩu sẽ tràn ngập, cần tránh hàng hóa Trung Quốc không rõ nguồn gốc tràn vào vào. Đại biểu đề nghị cần cân nhắc quy định chặt hơn về hạn ngạch, đảm bảo công khai minh bạch, hợp lý.

Đại biểu Lê Anh Tuấn, đoàn Hà Tĩnh đề nghị cần rà soát kỹ bảo đảm tính tương thích giữa một số chế định trong luật với các điều luật quốc tế như các quy định của WTO hay các hiệp định tự do thương mại. Chẳng hạn, theo WTO các biện pháp hạn chế xuất nhập khẩu bị cấm hoàn toàn trừ khi liên quan an ninh quốc gia, đạo đức con người, bảo vệ môi trường, tài nguyên quý hiếm… Các trường hợp này cần được luật hóa để đảm bảo minh bạch luật lệ trong nước cũng như cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Ngoài ra cần đảm bảo thống nhất luật này với các luật liên quan, chẳng hạn như luật hải quan.

Đại biểu nêu, về nguyên tắc các biện pháp hạn chế số lượng xuất nhập khẩu bị cấm hoàn toàn trong WTO, trừ một số trường hợp vì mục đích công cộng quan trọng như bảo vệ an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, bảo vệ sức khỏe con người, động vật, thực vật, bảo vệ tác phẩm nghệ thuật… Các trường hợp ngoại lệ này là những nội dung cam kết cần được nội luật hóa trong các điều khoản cụ thể quy định về nguyên tắc áp dụng hạn ngạch, có như vậy mới đảm bảo tính minh bạch, thuận lợi cho việc áp dụng, thể hiện rõ hơn quan điểm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Theo chương trình, chiều 7/11, các đại biểu Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật Du lịch (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Hà Vân