Đại biểu QH quan tâm đến cải thiện đời sống người dân

    Báo VTC News
    Gốc

    Thảo luận tại phiên họp sáng 9/5, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp và cải thiện đời sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248495/Default.aspx