Đại biểu lý giải vì sao không tín nhiệm cao Bộ trưởng

Chiều 17/11, trong khi chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo đã công khai lá phiếu "tín nhiệm" đối với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bởi thấy nhiều vấn đề chưa vừa ý.