Đại biểu Hoàng Ngọc Định, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang tham gia ý kiến vào dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

BHG - Tiếp tục chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ 7, chiều 17.6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Công chứng (sửa đổi); dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Tại tổ 6, đại biểu Hoàng Ngọc Định, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang tham gia góp ý một số nội dung vào dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Đại biểu Hoàng Ngọc Định tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh: CTV

Đại biểu Hoàng Ngọc Định tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh: CTV

Đại biểu Hoàng Ngọc Định cơ bản nhất trí với dự thảo Luật, đồng thời đề nghị ban soạn thảo chỉnh sửa Điều 6 của dự thảo Luật theo hướng: “Sử dụng tiếng nói, chữ viết dùng trong công chứng chủ yếu là tiếng Việt; đồng thời cần đề cao việc sử dụng tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số khi yêu cầu công chứng như sử dụng phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số và sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong trường hợp công chứng viên, người yêu cầu công chứng là những người cùng một dân tộc thiểu số thông thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình” để tạo thuận lợi cho đồng bào các dân tộc thiểu số khi tham gia công chứng và sử dụng các văn bản công chứng.

Đại biểu đề nghị ban soạn thảo xem xét bỏ quy định hành vi bị nghiêm cấm tại điểm e khoản 1, Điều 7, vì theo Luật Quảng cáo năm 2012: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…”. Theo đại biểu, việc giới thiệu về tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên góp phần giúp tổ chức, cá nhân hiểu biết nhiều hơn về hoạt động công chứng và tổ chức hành nghề công chứng, đặc biệt là ở các địa bàn có tổ chức hành nghề công chứng mới thành lập, tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu thông tin về tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định cho rằng, quy định về bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng tại khoản 1 Điều 37 dự thảo Luật chưa đầy đủ, vì trong quá trình hoạt động công chứng thì không chỉ có công chứng viên, nhân viên gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng mà còn có thể cả tổ chức hành nghề công chứng cũng gây ra thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác; mặt khác, còn có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước.

Đại biểu đề nghị ban soạn thảo xem xét lại quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 về việc văn phòng công chứng mới chỉ không hoạt động liên tục từ 3 tháng trở lên đã bị thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng là quá nghiêm khắc, như thế sẽ tạo khó khăn, áp lực cho văn phòng công chứng. Tại khoản 3 Điều 55 dự thảo Luật quy định về Công chứng di chúc, theo đại biểu quy định như vậy là chưa đúng và chưa đầy đủ, đề nghị ban soạn thảo sửa lại cho phù hợp.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định cũng góp ý vào quy định về Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên; Thẻ công chứng viên; quy định về Thủ tục công chứng tại Điều 39; quy định người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch tại khoản 3, Điều 46; quy định giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng.

Duy Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/dai-bieu-hoang-ngoc-dinh-doan-dbqh-khoa-xv-don-vi-tinh-ha-giang-tham-gia-y-kien-vao-du-an-luat-cong-chung-sua-doi-6233614/