ĐẠI BIỂU HĐND CẦN GẦN DÂN HƠN

    Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần gần dân, trọng dân và vì dân; nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực để triển khai hiệu quả mục tiêu phát triển của tỉnh Quảng Trị đã đề ra'. Đây là khẳng định của Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng tại kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra hôm nay 18/6.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/6/dai-bieu-hdnd-can-gan-dan-hon/554725