Đại biểu góp ý về chế độ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tham gia thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (Kỳ họp chuyên đề), các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các dự thảo Nghị quyết. Vũ Nguyệt – Nhật Quang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/video/xem-video/dai-bieu-gop-y-ve-che-do-cho-luc-luong-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-15552.html