Đại biểu các tôn giáo nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng 12

Ngày 25/10, tại TP HCM, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đại biểu các tôn giáo ở phía Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Về dự và phát biểu hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Tấn Hùng, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ; các đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, như: Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ, cùng hàng trăm đại biểu đại diện các tôn giáo, đại diện lãnh đạo UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam của 25 tỉnh/thành từ Đà Nẵng trở vào.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá: Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân ta.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Quá trình dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị ngay từ nhiệm kỳ khóa XI và được tổ chức xin ý kiến đóng góp rộng rãi của nhiều cấp, nhiều ngành, các tầng lớp nhân dân, trong đó có ý kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Việc xin ý kiến góp ý và tiếp thu các ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, khoa học.

Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Mai Văn Ninh báo cáo nội dung cơ bản Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng.

Tại buổi khai mạc hội nghị, đại biểu các tôn giáo được nghe Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, thông tin, trao đổi nội dung cơ bản Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác tôn giáo.

Vào buổi chiều cùng ngày, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo. Đại biểu dự Hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi và đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; góp phần tích cực vào xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quốc Định