DAH: Lãi ròng 9 tháng hơn 19 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) đạt doanh thu thuần là 128 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19.5 tỷ đồng, tương ứng đạt 70%, 65% kế hoạch năm.

DAH: Lãi ròng 9 tháng hơn 19 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong quý 3/2016, DAH có doanh thu 47.2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 17.3 tỷ đồng tương ứng biên lợi nhuận là 37%. Lãi ròng đạt 7.2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Công ty thực hiện được doanh thu là 128 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19.5 tỷ đồng, tương ứng đạt 70%, 65% kế hoạch năm.

Vào thời điểm 30/09/2016, hàng tồn kho của Công ty giảm còn 4.8 tỷ so với mức 14.6 tỷ đồng năm do giá trị hàng hóa giảm mạnh. Nợ phải trả gần 320 tỷ đồng chiếm 47% so với tổng tài sản, giảm mạnh so với mức 70% vào đầu năm.

Trong giai đoạn 2013 – 2015, các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn của DAH đều có xu hướng tăng mạnh qua các năm khi mà cả 2 khoản nợ này đến cuối năm 2015 đều đã cao gần gấp đôi so với năm 2013, lần lượt hơn 100 tỷ và 162 tỷ đồng, chủ yếu là từ khoản vay các cổ đông và các ngân hàng trong địa bàn Thái Nguyên. Tổng nợ của DAH chiếm khoảng 70% tổng tài sản trong năm 2015 (năm 2014 là 68%).

DAH đã đưa ra kế hoạch 2016 khá tham vọng với doanh thu 180 tỷ, tăng 60% và lợi nhuận sau thuế đạt gấp 5 lần so với 2015, ở mức 30 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức khoảng 8%. Sang năm 2017, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục giai đoạn 2 của khu nghỉ dưỡng Phúc Xuân tại hồ Núi Cốc Thái Nguyên.