DAG sẽ chào bán hơn 9,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua kế hoạch chào bán 9,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, dự kiến thời gian thực hiện từ quý IV/2016 đến quý II/2017.

DAG sẽ chào bán hơn 9,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược - Ảnh 1

Theo đó, giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính của DAG quý gần nhất. Cổ đông chiến lược phải đảm bảo các tiêu chí về năng lực tài chính, cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 2 năm kể từ thời điểm thanh toán và phải có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, thị trường, công nghệ. Số tiền thu được từ đợt chào bán, DAG dự kiến bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất - kinh doanh 16,5 tỷ đồng và đầu tư hạ tầng, máy móc thiết bị 75 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội thông qua phương án phát hành gần 2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5% và phát hành 950.000 cổ phiếu cho Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên.

Bên cạnh đó, thông qua kế hoạch phát hành 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi trong năm nay, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm.

Ngọc Nhi