DAG: 9 tháng đạt 90.5% kế hoạch lợi nhuận năm

CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) công bố BCTC quý 3/2013 với doanh thu thuần hơn 256.7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 8.9 tỷ đồng, tăng lần lượt 8.6% và 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, mức giá vốn hàng bán tăng 11.6% lên mức hơn 230 tỷ đồng, cao hơn 3% so với mức tăng của doanh thu làm lợi nhuận gộp chỉ còn gần 26.5 tỷ đồng, giảm 12% nhưng do các chi phí trong kỳ đều suy giảm làm lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 8.9 tỷ đồng, tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 22.6 tỷ đồng, tăng 22.7% và đạt 90.5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bảng kết quả kinh doanh quý 3/2013 của DAG

Tính đến 30/09, tổng tài sản ngắn hạn của công ty ở mức gần 532 tỷ đồng, tăng gần 16% và nợ ngắn hạn ở mức gần 433 tỷ đồng, tăng 17.2% so với đầu năm.

Duy Hoàng

công lý