Đặc san Báo CATP ngày mai, 7-11-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Với chiều dài 3.260 km, tuyến đường biển chạy qua địa phận của 27 tình, thành phố, có 12 cảng lớn, 22 cửa sông và hàng trăm luồng lạch, kênh rạch ở nước ta là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thông, du lịch,...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/11/20081106.76805.ca