Đắc Nông: Nhiều xã nỗ lực cán đích nông thôn mới

Không khí xây dựng nông thôn mới tại nhiều xã, huyện trong tỉnh rất sôi nổi. Tỉnh Đắk Nông phấn đấu trong năm 2016 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tâm Thắng (huyện Cư Jút), Đức Minh (huyện Đắk Mil), Nhân Đạo và Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp).

Theo Phó chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông Lê Văn Sinh, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm nay cơ bản đang tiến nhanh về đích.

Mặc dù đa số tiêu chí còn lại của các xã đều khó như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… đòi hỏi vốn đầu tư cao, huy động khó. Nhưng đến nay, các xã đều đã có nguồn lực xây dựng và sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

PV