Đặc nhiệm 141 - 'quả đấm thép' của Hà Nội

Phát hiện hàng nghìn nghi phạm ẩn mình trong dòng người đi đường, Cảnh sát 141 Hà Nội thu hàng chục súng quân dụng, hàng trăm công cụ hỗ trợ cùng vô số đao kiếm. (Theo vnexpress)