Đác Lắc xử phạt các bệnh viện xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 21-11, UBND tỉnh Đác Lắc cho biết: Từ đầu tháng 10-2016 đến nay, UBND tỉnh Đác Lắc đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đác Lắc và bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố gồm: Cư Kuin, Cư M’gar, Ea Hleo, Lắc, M’Đrắc, TP Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Tâm thần.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Lắc cũng đã ra quyết định xử phạt Bệnh viện Mắt tỉnh và Bệnh viện Mắt Tây Nguyên. Tổng mức phạt đối với 10 bệnh viện trên gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị bị xử phạt nặng nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh với số tiền gần 349 triệu đồng.

Các bệnh viện trên bị phạt là do xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ hai đến năm lần trong trường hợp lượng nước thải từ 40m3/ngày đến dưới 60m3/ngày; từ 10 lần trở lên trong trường hợp lượng nước thải từ 200m3/ngày đến dưới 400m3/ngày...

Ngoài ra, các bệnh viện còn vi phạm không thực hiện giám sát, quan trắc môi trường; xả bụi thải, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Lắc yêu cầu các bệnh viện vi phạm trên hoàn thiện việc xử lý bụi, khí thải, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường chậm nhất là vào ngày 31-12 tới.