Đã xuất hiện nạn buôn bán nam giới ở VN

    Gốc

    Tại hội thảo quốc tế về nâng cao hiệu quả hợp tác trong thực hiện chương trình phòng chống buôn bán người tại VN, các chuyên gia đã cảnh báo một số thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm của tội phạm buôn bán người.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2008/9/12/261439.tno