Đã xử lý điểm trông giữ xe sai phép tại ngõ 38 Phương Mai

Chuyên mục Đường dây nóng Báo Hànôịmới số ra ngày 4-4-2012 có bài viết: "Tại ngõ 38 phố Phương Mai (Đống Đa): Trông giữ ô tô gây mất trật tự, an toàn giao thông", phản ánh điểm trông giữ ô tô tại đầu ngõ 38 phố Phương Mai sử dụng quá diện tích được cấp phép, gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông.

Chuyên mục Đường dây nóng Báo Hànôịmới số ra ngày 4-4-2012 có bài viết: "Tại ngõ 38 phố Phương Mai (Đống Đa): Trông giữ ô tô gây mất trật tự, an toàn giao thông", phản ánh điểm trông giữ ô tô tại đầu ngõ 38 phố Phương Mai sử dụng quá diện tích được cấp phép, gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông.

Ngày 11-4-2012, UBND quận Đống Đa có công văn số 170/UBND-QLĐT do ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch ký, hồi âm bài viết nêu trên. Nội dung như sau: Điểm trông giữ xe tại địa chỉ đã nêu do Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ hạ tầng đô thị quản lý (được UBND quận Đống Đa cấp phép) với diện tích sử dụng là 112,5m2 (chiều dài 45m, chiều rộng 2,5m), tính từ đầu ngõ 38 Phương Mai nằm trên phần mặt cắt ngõ có bề rộng hơn 7m. Phần diện tích mặt cắt ngõ có bề rộng 5,5m UBND quận không cấp phép. Sau khi có phản ánh của Báo Hànôịmới và kiến nghị của nhân dân, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa, Thanh tra Giao thông vận tải quận, UBND phường Phương Mai kiểm tra thực tế, nhận thấy điểm trông giữ xe đã sử dụng quá diện tích; cắm biển, dựng kiốt trông xe không nằm trong phạm vi được cấp phép (diện tích sai phép nằm trong phạm vi mặt cắt ngõ 5,5m thuộc địa bàn phường Kim Liên). UBND quận đã yêu cầu công ty sử dụng đúng vị trí được cấp phép; tự giải tỏa các biển báo, kiốt, ô tô không nằm trong phạm vi được cấp phép. Đến nay, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ hạ tầng đô thị đã tháo dỡ biển báo điểm trông giữ, kiốt sai quy định.