Đã xử lý 548,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Ngày 26-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp Văn phòng Quốc hội, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) và Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hội thảo “Xử lý nợ xấu - Những nút thắt cần tháo gỡ”.

Tính đến thời điểm 31-8, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 548,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó các TCTD tự xử lý chiếm 57,2%, còn lại là bán nợ (bao gồm bán cho VAMC và tổ chức, cá nhân khác). Thực tế, việc xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD nói chung và VAMC nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do quy định pháp luật còn thiếu, chưa phù hợp; VAMC thiếu những quy định đặc thù để có thể xử lý nhanh nợ xấu; chưa có hành lang pháp lý bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình xử lý nợ...

Để xử lý nợ xấu được triệt để, nhiều giải pháp đã được đề xuất tại hội thảo như: Cần xây dựng khuôn khổ pháp lý điều tiết toàn bộ việc xử lý nợ xấu, tạo lập một môi trường hoạt động minh bạch, bình đẳng, thông suốt. Đặc biệt, chú ý hoàn tất thủ tục pháp lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, thu giữ tài sản, phát mại tài sản, định giá tài sản; phát triển khung pháp lý cho thị trường mua - bán và xử lý tài sản xấu...

Đức Anh