Đã triệu hồi hơn 77.000 xe Yamaha Nozza Grande

Số xe này này nằm trong tổng 95.350 sản phẩm Yamaha Nozza Grande cần được triệu hồi.

Đã triệu hồi hơn 77.000 xe Yamaha Nozza Grande - Ảnh 1

Căn cứ các báo cáo của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Công ty Yamaha) về việc thực hiện một số Chương trình liên quan đến sản phẩm xe Yamaha Nozza Grande, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương (Cục QLCT) thông báo một số thông tin, cụ thể như sau:

Ngày 05/4/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã có Thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm để sửa chữa đối với xe Yamaha Nozza Grande của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Theo đó, đến ngày 15 tháng 11 năm 2016, liên quan đến chi tiết bình xăng phụ, Công ty đã triệu hồi và thay thế 77.046 trong tổng số 95.350 sản phẩm cần được triệu hồi (80,8%).

Hiện tại, Chương trình vẫn đang tiếp tục được thực hiện tại các Đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền YFS trên toàn quốc.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương