Đã trả sổ BHXH cho người lao động

* Tôi có quyết định nghỉ việc từ ngày 30-4-2014. Từ đó đến nay, tôi thường xuyên liên hệ với công ty yêu cầu trả sổ BHXH để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng công ty cứ khất và không nói rõ khi nào trả sổ BHXH cho tôi…

- Ông Nguyễn Mai Hiệp, Giám đốc nhân sự Công ty CP Xi măng Đỉnh Cao, trả lời: Do khó khăn, công ty nợ BHXH từ tháng 10-2013 đến tháng 6-2014 nên không chốt và trả sổ cho nhân viên đúng thời hạn. Vừa qua, cơ quan BHXH đã chấp thuận cho công ty tiếp tục đóng BHXH phát sinh hằng tháng từ tháng 7-2014, khoanh vùng, trả dần nợ cũ, đồng thời đóng trước khoản nợ của các nhân viên đã nghỉ việc. Do vậy, công ty đã hoàn tất thủ tục chốt và trả sổ BHXH cho một số lao động nghỉ việc, trong đó có anh Thơ.

Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

* Tôi đóng BHXH từ tháng 9-2013 đến ngày 2-4-2014 thì nghỉ sinh. Khi tôi nộp giấy tờ cho công ty để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản thì được trả lời phải làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản…

Hoàng Thanh Lan (Công ty CP Tam Á, quận 2, TP HCM)

- Bà Nguyễn Hồng Thắm, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty CP Tam Á, trả lời: Luật BHXH quy định người lao động đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản. Công ty sẽ xác minh lại thông tin, nếu đúng như chị Lan phản ánh thì sẽ yêu cầu chấn chỉnh và làm thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chị.

Giải quyết theo chế độ con ốm

* Tôi có con hơn 3 tuổi bị ốm nằm viện 20 ngày. Dù tôi đã nộp giấy xuất viện của con cho công ty nhưng không được giải quyết nghỉ theo chế độ con ốm mà trừ vào phép năm. Tôi tham gia BHXH đầy đủ sao không được hưởng chế độ theo quy định?

Trần Thị Nghĩa (Công ty TNHH T&P, quận Tân Phú, TP HCM)

- Bà Lý Mai Xuân, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH T&P, trả lời: Theo quy định, chị Nghĩa được nghỉ chăm sóc con ốm 15 ngày. Thời gian này, công ty không trả lương mà cơ quan BHXH chi trả. Do số ngày nghỉ của chị Nghĩa vượt quá quy định 5 ngày, để bảo đảm thu nhập cho chị, công ty dự tính trừ vào phép năm. Công ty có sơ suất là quyết định khi chưa hỏi ý kiến của chị Nghĩa. Chúng tôi sẽ trao đổi lại, nếu chị Nghĩa không đồng ý thì công ty sẽ giải quyết nghỉ việc riêng không hưởng lương.