Đã thực hiện đúng trình tự

Bà Trần Thị Yến, ngụ số 184A, KP3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức- TPHCM, khiếu nại về việc UBND P.Linh Xuân tháo dỡ công trình xây dựng nhà của bà.

Ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức-TPHCM, trả lời: UBND P.Linh Xuân đã có công văn số 54 trả lời khiếu nại của bà Yến. Theo đó, việc bà Yến xin xây dựng nhà tạm từ năm 2007 nhưng không được UBND phường giải quyết do phần đất này nằm trong khu quy hoạch công nghiệp xây dựng. Về yêu cầu thanh tra việc quản lý đất quy hoạch của bà Yến thì khu đất hiện thuộc khu quy hoạch công nghiệp xây dựng đợt 1 theo quyết định của Kiến trúc sư trưởng TP. Do đó, những trường hợp xây dựng không phép, sai phép đều bị lập biên bản xử lý theo quy định. Sau khi kiểm tra hiện trạng thực tế và tổng hợp các văn bản pháp lý có liên quan, UBND Q.Thủ Đức phúc đáp như sau: UBND P.Linh Xuân đã làm đúng trình tự theo quy định về quản lý xây dựng. Tại công văn số 54 của UBND P.Linh Xuân đã trả lời kết quả giải quyết đơn của bà Yến đầy đủ và chính xác.